Page title

שאלות נפוצות

ש. אילו חומרי גמר ניתן ליישם על קירות ESB?
ת. ניתן ליישם על קירות ESB לסוגיהם מגוון רחב של חומרי גמר, כגון :
לוחות גבס  בצד הקיר הפנימי,
טיח חיצוני,
טיח פנימי (כאשר הפאנל הפנימי הוא בלוק)
אבן בחיפוי רטוב,
אבן בחיפוי יבש,
פנלים דקורטיביים מסוגים שונים,
חיפוי אבן שמהווה חלק מתבנית היציקה.
ש.מהי ההתנגדות התרמית שמתקבלת מבנייה בתבניות ESB?
ת.רמת ההתנגדות התרמית של תבניות ESB הינה פועל יוצא של חתך הקיר הנבחר, והיא נעה בין R=1.5 ועד R=3.4. רמת ההתנגדות התרמית של קירות ESB עומדת בכל תקני הבניה הירוקה.

ש.האם ניתן להשתמש בברגים כדי לחבר חיפויים לקירות ESB?
ת. כן, תבניותESB  כוללות תשתית שמאפשרת עיגון מכני של לוחות גבס.

ש.האם יש פליטות רעילות או מסוכנות מתבניות ESB ?
ת. לא, תבניות ESB לסוגיהן אינן מייצרות פליטות רעילות מכל סוג שהוא. לגבי הבטון בקירות המבנה, יש לוודא עמידה בתקני קרינה.

ש. מהו הגובה הקיר המקסימאלי שניתן לצקת ?
ת. במהלך יציקה אחד שנמשך מספר שעות ניתן לצקת גובה קיר של כ- 3 מטרים. בכל מקרה תבוצע החדרת הבטון לקיר בשלב הראשון דרך חלקם התחתון של פתחי החלונות (יציקה של המטר הראשון) ורק לאחר מכן תבוצע היציקה מראש הקיר.  באופן זה תימנע תופעת סגרגציה של הבטון כתוצאה מנפילה של בטון מגובה רב.
ש. מהי היכולת המבנית (STRUCTURAL CAPACITY) של בניה בתבניות ESB מול בלוקי בטון רגילים ?
ת. קירות בטון יצוקים לתבניות ESB  יוצרים מערכת קירות מונוליתית שהיא חזקה לאין שיעור מקירות מבנה שלוד.

ש. מה קורה לדפנות ESB מקלקר בעקבות חשיפה ממושכת לשמש?
ת. קרינת UV  גורמת להצהבה של שכבת הקל קר העליונה , חובה להסיר שכבה זו לפני כל ביצוע של עבודות גמר על גבי הקל קר.

ש. האם יש מגבלת גובה לבנייה בתבניות ESB?
ת. שימוש בתבניות ESB לסוגיהם השונים יהיה בכפוף לתקנים הרלוונטיים.

ש. האם תבניות ESB הן מוצר ירוק? כיצד?
תבניות ESB מאפשרות חיסכון בצריכת אנרגיה במבנה ובעלות יעילות אנרגטית גבוהה ולכן מהוות מוצר ירוק – ראה פרוט נוסף ב”תבניות ESB –  שיטת בנייה ידידותית לסביבה”

ש. מהו עובי הקיר שמתקבל?
ת.עובי הקיר המתקבל תלוי בסוג התבנית וחתך הקיר שבו נעשה שימוש:
קל קר/ קל קר – 28 ס”מ (לא כולל טיח חוץ וגבס פנימי),
קל קר/ בלוק – 28.5 (לא כולל טיח חוץ וטיח פנים),
קל קר / אבן נסורה – 25 ס”מ (לא כולל לוח גבס בצד הפנימי)
אבן בחיפוי רטוב ע”ג קיר – כ 39 ס”מ (לא כולל גמר פנים).

ש. האם יש מגבלות על התכנון האדריכלי בבניה בתבניות ESB?
ת. רצוי לתכנן חזיתות בכפולות של 5 ס”מ (אופקי) ולהתאים את גובה הפתחים וגובה הקומה בכפולות של 30 ס”מ (אנכי).

ש. האם ניתן ליצור קירות מעוגלים בשיטה זו?
ת. כן.

ש. איך מתחברים חלונות ודלתות לקירות ESB ?
ת. חלונות ודלתות מתחברים לחתך הבטון שבקיר – פרטים ספציפיים לחלונות , ארגזי תריס גלילה וחלונות כיס מצורפים.

ש. מהי עלות הבנייה בתבניות ESB ביחס לשיטות בנייה קונבנציונאליות?
ת. עלות הבניה בתבניותESBעשויה לייקר באחוזים בודדים את שלד הבניין בבית בודד ולהוזיל את עלויות הבניה בבנייה סדרתית

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.