עמוד ראשי / ייצור תפאורה בחיתוך צורני. אלמנטים מחוברים