עמוד ראשי / מצופים המשמשים למצע גידול בשיטת הידרופונית