עמוד ראשי / מגש שתילים עם אינסרט המיוצר בתהליך אחד