עמוד ראשי / תומך באריזת גלילים. יצור בחיתוך ממוחשב